Telefonia komórkowa

Blog o telefonii komórkowej

Telefonia, rozwiązania technologiczne I

Dodano w kategorii: Bez kategorii, dnia 13 stycznia 2011, Tagi: , , , , , , , ,

Telefonia, rozwiązania technologiczne I

Początkowo aparaty telefoniczne były połączone parami, niezbyt wygodne rozwiązanie. Dlatego wynaleziono centralę telefoniczną, gdzie każdy telefon był podłączony oddzielną linią a centrala łączyła rozmowy.

Dla jeszcze większego ułatwienia centrale zaczęto łączyć pomiędzy sobą liniami międzycentralowymi, także dalekosiężnymi.

Obecnie telefony stacjonarne włączone są do gniazdka, a te połączone przez kable budynku z kablem rozdzielczym, który zawiera wiele par przewodów, zdążających do centralnego miejsca lub centrali.

Wyposażenie centrali wykrywa moment wybierania numeru i łączy naszą linię abonencką z inną linią w tej samej centrali lub w innej, odległej.

Wszystkie centrale (a przynajmniej przeważająca większość) połączone są w publiczną komutowaną sieć telefoniczną (PSTN). Dla takich usług używany jest także termin POTS. Pod koniec zeszłego stulecia centrale były już sterowane komputerowo.

PSTN (Public Switched Telephone Network) początkowo wykorzystywała technologie analogowe, obecnie zrezygnowano z nich na rzecz technologii cyfrowych. Obejmuje analogowe usługi POTS i cyfrowe ISDN.

POTS (Plain Old Telephone Service) to najstarsza usługa telefoniczna, polegająca na analogowym przekazie głosu przez komutowane łącza telefoniczne. Numer osoby, z którą chcemy rozmawiać, jest wybierany za pomocą kręcącej się tarczy z numerami a potem komutowane w centralach.

Obecnie tarcza z numerami została zastąpiona przez sygnalizacje tonową DTMF (Dual Tone Multi Frequency). Tony powstają z nałożenia na siebie dwóch fal dźwiękowych o częstotliwości przypisanej danemu przyciskowi (od 697 do 941 Hz dla jednej z fal, i od 1209 do 1633 Hz dla drugiej fali). Przykładowo naciśnięcie przycisku 3 wytwarza ton 697 i 1477 Hz, który jest następnie przesyłany drogą głosową do urządzenia dekodującego. Do rozpoznania przycisku używa się algorytmu Goertzla.

Starsze urządzenia używały wybierania pulsowego, wybieranie tonowe jest z pewnością szybsze. System DTMF wprowadził także standardową klawiaturę, montowaną we wszystkich nowoczesnych aparatach.

Tonów DTMF używa się do wybierania numerów, programowania urządzeń podłączonych do linii telefonicznej (takich jak automatyczne sekretarki, faksy, poczta głosowa i in.) oraz nawigacji po menu telefonu.