Telefonia komórkowa

Blog o telefonii komórkowej

Recykling w świetle Dyrektywy WEEE oraz polskich ustaw

Dodano w kategorii: Ustawa o recyklingu, dnia 29 października 2009, Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Obowiązek recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego został zapoczątkowany w Europie przez dyrektywe WEEE 2002/96/EC razem z dyrektywą RoHS 2002/95/EC  lutym 2003 roku.

Obecnie Dyrektywa WEEE obowiązuje w każdym kraju członkowskim UE.

W Polsce ustawami, które obligują do recyklingu są ustawy:

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1464).
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180, poz. 1495).

Wprowadzenie dyrektywy WEEE  ma skutkować ograniczeniem zagrożeń związanych z produkcją oraz wycofaniem z eksploatacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Celem dyrektywy  WEE jest zminimalizowanie złego wpływu na środowisko jaki mają odpady elektroniczne.

Produkty podlegające pod dyrektywę WEEE:

 • urządzenia gospodarstw domowych małe i duże
 • wyposażenie IT i telekomunikacyjne
 • urządzenia konsumenckie
 • urządzenia oświetleniowe
 • narzędzia elektryczne i elektroniczne (za wyjątkiem dużych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych)
 • zabawki i wyposażenie sportowe
 • urządzenia medyczne (z wyjątkiem wszczepionych i zakażonych produktów)
 • urządzenia monitorujące i kontrolujące Automaty

Podmioty, które muszą się podporządkować normom dyrektywy WEEE:

 • produkują lub sprzedają elektroniczne lub elektryczne urządzenia pod swoją marką
 • odsprzedają urządzenia wyprodukowane przez inną osobę pod swoja marką
 • importują lub eksportują elektryczne lub elektroniczne urządzenia do państw członkowskich UE