Telefonia komórkowa

Blog o telefonii komórkowej

Satelita telekomunikacyjny

Dodano w kategorii: Bez kategorii, dnia 12 stycznia 2011, Tagi: , , , , , , ,

Satelita telekomunikacyjny

Sztuczne satelity znajdują się na orbicie okołoziemskiej od wystrzelenia przez ZSRR w 1957 r. Sputnika 1.

Obecnie wokół Ziemi krążą różne typy satelitów: astronomiczne, biologiczne, geodezyjne, geofizyczne, jonosferyczne, oceanograficzne, meteorologiczne (geostacjonarne, okołobiegunowe, teledetekcyjne), nawigacyjne, technologiczne, rozpoznawcze i załogowe.

Ze względu na rodzaj orbity są podzielone na: biegunowe, stacjonarne, równikowe i synchroniczne.

Satelity telekomunikacyjne mogą być aktywne, pasywne i bezpośredniej transmisji. Umożliwiają teletransmisje sygnałów radiowych i telewizyjnych pomiędzy stacjami naziemnymi. Zależnie od sposobu teletransmisji rozróżnia się satelity bierne, przeznaczone do przekazywania sygnałów w wyniku ich odbicia od powierzchni satelity, oraz czynne wyposażone w aparaturę do odbioru, wzmacniania i retransmisji odbieranych sygnałów radiowych.

Satelita otrzymuje sygnał ze stacji naziemnej, wzmacnia go i wysyła z powrotem na Ziemię, sygnał może być odbierany na całym obszarze obsługiwanym przez satelitę jak i ściśle wyznaczonym obszarze. Krążą przeważnie po orbicie geostacjonarnej, nadają sygnały na Ziemię albo bezpośrednio albo za pośrednictwem innego satelity.

Bierne stanowią rodzaj zwierciadeł odbijających fale radiowe, satelitarne zespoły dipoli, składające się z cienkich i krótkich drucików tworzących chmurę a następnie pas wokół Ziemi. Teoretycznie trzy dobrze rozmieszczone potrafią objąć całą kulę ziemską, pojedynczy satelita może równocześnie obsługiwać 30 000 rozmów.

Poruszają się po orbitach geostacjonarnych lub niskich, na pokładzie mają wiele transponderów przekazujących sygnały. Transpondery odbierają słabe sygnały transmitowane ze stacji naziemnych, poddają je obróbce, wzmacniają i retransmitują z powrotem na Ziemię.

Łącza wykorzystujące satelity geostacjonarne, działają w topologii gwiazdy, oznacza to że transponder odbiera szereg sygnałów, łączy je i odsyła na Ziemię w postaci jednego strumienia danych. Wybrana stacja naziemna koncentruje dane i wymienia je z mniejszymi stacjami znajdującymi się w dowolnym miejscu w zasięgu satelity. Opóźnienie w takich sytuacjach wynosi około 0,27 s i jest tym mniejsze, im niżej znajduje się satelita.

Aby odbierać sygnał w domu, wystarczy zainstalować na dachu terminal VSAT z anteną o średnicy około 1,5-2 m.